Learning & Development medewerker Marcel heeft van zijn leidinggevende de opdracht gekregen om een klassikale compliance training om te zetten naar een e-learning. Slimme beslissing: klassikale opleidingen zijn immers even zeldzaam geworden als een dag zonder video calls. Marcel wil meteen enthousiast in het ontwikkelingsproces vliegen. Maar vooraleer hij dat doet, moet hij eerst stilstaan bij enkele fundamentele instructional design principes die zijn e-learning cursus echt zullen laten scoren.

Wat is instructional design?

Laten we beginnen bij het begin: wat is instructional design? Wel, het is een proces waarbij een instructional designer het concept en de structuur van de e-learning bepaalt. Hij of zij doet dat op basis van de doelgroep, leerdoelen, leeromgeving, het medium en de beschikbare ondersteuning. Uiteraard heeft de leerinhoud een grote impact op die vijf elementen. Het concept dat de instructional designer tijdens deze fase uittekent, bepaalt de verdere ontwikkeling van de e-learning én het succes ervan.

Ga je, net zoals Marcel in het voorbeeld hierboven, leerstof omvormen naar een digitale training? Stel jezelf dan eerst deze vijf cruciale vragen.

1. Wat is de doelgroep van de e-learning?

Wie zijn de mensen die jouw training zullen volgen? Welke functies voeren ze uit en wat is hun rol in de organisatie? Waarom moeten ze deze opleiding volgen, en wat is hun voorkennis over het onderwerp?

Hoe uitgebreider je doelpubliek, hoe algemener je de training moet houden. Wil je praktijkvoorbeelden aanhalen, zorg dan dat die min of meer herkenbaar zijn voor zowel arbeidersprofielen als bedienden. Hebben je gebruikers weinig of geen ervaring met digitale tools, voeg dan duidelijke instructies toe en besteed extra aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid van de e-learning.

2. Welke leerdoelen wil je behalen?

Welke resultaten wil je behalen met de training? Gaat het vooral om bewustwording van bepaalde zaken, of moeten deelnemers na het volgen van de e-learning slagen voor een quiz? Een belangrijke nuance die je in acht moet nemen bij het instructional design.

Identificeer dus helder wat de gebruikers moeten kunnen of kennen na afloop van de e-learning. Dat zorgt ervoor dat de inhoud van de cursus gefocust blijft, en gericht op het behalen van de leerdoelen.

3. In welke omgeving leren gebruikers?

Deze vraag is relevant voor de praktische ontwikkeling van de e-learning. Breng in kaart waar en wanneer gebruikers de cursus zullen volgen. Dat kan immers een grote impact hebben op (technische) keuzes in het ontwikkelingsproces.

Werkt de doelgroep bijvoorbeeld met computers die geen geluid kunnen afspelen? Schrap dan voice-over of geluidseffecten. Zijn gebruikers vaak onderweg of hebben ze niet altijd toegang tot een laptop of vaste computer? Zorg dan dat je cursus responsief is en vlot op mobiele toestellen werkt.

4. Welke e-learning vorm kies je?

De manier waarop je de leerstof presenteert, maakt of kraakt een cursus. Een absolute no go: de gebruiker bedelven onder een berg feiten en informatie. Door zo’n information overload haken deelnemers af en blijft de inhoud niet hangen.

Bij Neo Learning geloven we stellig in scenario-based leren. Dat betekent dat we de leerinhoud presenteren in een voor gebruikers herkenbare situatie. Door te werken met realistische scenario’s waarin deelnemers een actieve rol spelen, verhogen we niet alleen de motivatie en betrokkenheid, maar ook de retentie van de leerstof. Een win-win, daar mag je zeker van zijn.

Voeg interactiviteit toe aan je cursus in de vorm van video’s, korte spelletjes, scenario’s, vragen, enzovoort. Of verdeel een lijvige cursus in kleine stukjes microlearning die elk een eigen invulling krijgen. Hou daarbij altijd in het achterhoofd wat de gebruiker nodig heeft om de leerinhoud op te nemen.

5. Welke ondersteuning krijgen gebruikers?

Gebruikers hebben in meer of mindere mate ondersteuning nodig tijdens hun leerproces. Laat hen dus nooit aan hun lot over. Wat voor jou als ervaren Learning & Development specialist vanzelfsprekend is, is voor deelnemers misschien gloednieuwe input.

De ondersteuning kan de vorm aannemen van duidelijke instructies in de e-learning zelf of een theoriegedeelte dat deelnemers kunnen raadplegen. Ook technische ondersteuning (vanuit het LMS) of bijstand van een trainer, coach of vakexpert biedt gebruikers de nodige hulp om hun digitale leerprogramma te ontdekken.

Staan jouw e-learning concepten op punt?

Wil je jouw eigen e-learning concept aftoetsen met onze instructional designer? Of leg je liever het volledige instructional design in de deskundige handen van Neo Learning? Wij staan klaar om je bij te staan met raad en daad. Ook voor de ontwikkeling van de e-learning ben je bij ons aan het juiste adres. Kennismaken? Graag! Contacteer ons vandaag nog.

Meer weten? We helpen je graag verder! Contacteer ons voor een afspraak of een demo.

Contacteer ons