Bij AllCorp nv stelt men vast dat klanten verloren gaan door te lage tevredenheid over customer service. Nochtans volgen customer service werknemers Sven, Sofie en hun teamleden de dossiers op volgens het boekje. Ze nemen bovendien jaarlijks deel aan een verplichte training om hun kennis op te frissen. Teammanager Sanne vraagt zich af wat de leerimpact en ROI van deze training is…

Ook voor Learning & Development komt ROI neer op business

Op de snel evoluerende werkvloer is pure compliance vandaag niet langer de maatstaf. Medewerkers die instromen moeten voortdurend evolueren en vaardigheden ontwikkelen om relevant en dus rendabel te blijven.

Werkgevers kunnen deze relevantie aftoetsen aan de hand van variabelen als productiviteit, (zo klein mogelijke) foutenmarges en maximaal engagement van werknemers.

Om deze bottom-line doelstellingen te behalen, is een verschuiving nodig in gedragspatronen. Daarom stellen moderne bedrijven leerplannen op. Maar hoe krijg je als werkgever de leerimpact te zien in voldoende hoge resolutie? Door niet alleen na te gaan of medewerkers vaardigheden beheersen, maar ook te meten in hoeverre ze deze toepassen.

Leerimpact: ken je KPI, ken je leermaatstaf

Wanneer je een leertraject uitstippelt voor medewerkers, is het belangrijk om leerobjectieven te koppelen aan meetbare KPI’s die bijdragen tot de business strategie. Je moet als Learning & Development-verantwoordelijke dus goed je markt kennen, weten waar jouw bedrijf naar toe wil en welke uitdagingen daar voor medewerkers aan vasthangen.

Terug naar AllCorp nv. Daar gaan klanten verloren door een gemiddeld te lange behandelingstijd van customer service dossiers. Teammanager Sanne stelt als oorzaak vast dat het team de dagelijkse taken inefficiënt opvolgt en beheert.

Een meetbare KPI kan dan zijn om als team een takenbord samen dagelijks up-to-date te houden. Het leertraject van de teamleden bestaat bijvoorbeeld uit verschillende hard en soft skills die aan deze KPI gekoppeld zijn:

  • Gebruiken van een applicatie met digitaal takenbord
  • Juist inschatten van duurtijd van taken
  • Juist inschatten van onderlinge afhankelijkheid van taken
  • Juist communiceren over vooruitgang van taken

Sanne kan bij een dagelijkse teammeeting, waarin teamleden hun lopende taken toelichten, aftoetsen hoe goed zij scoren op bovenstaande aspecten. Een nulmeting aan het begin van het leertraject zal dan aantonen dat de KPI met bijvoorbeeld slechts 50% juistheid wordt behaald. Een goed uitgedokterd leertraject met leerimpact kan zorgen voor gedragsverandering die de juistheid verhoogt tot 95% à 100%.

Kortom, om leerimpact te genereren of met andere woorden ROI aan learning te koppelen, moet je op zoek naar rechtstreekse samenhang tussen bedrijfs- en leerdoelstellingen. En: dat alles meetbaar maken.

Jouw leertraject met impact op business KPI’s

Recent ontwikkelde Neo Learning samen met Xylos een leertraject in het teken van cyberveiligheid. Naast het beschikbaar maken van digitale cursussen integreert de Inviqta campagne leerdoelstellingen in de dagelijkse workflow, zoals het identificeren van (gesimuleerde) phishing mails. Die rechtstreekse koppeling tussen leerimpact en businessimpact (niet identificeren van phishing kan desastreuze gevolgen hebben voor de business) zorgt voor relevantie en doeltreffendheid. De campagne voorziet ook gedetailleerde rapportering om de evolutie op te volgen.

Heb je hulp nodig bij het creëren van een doeltreffend leertraject met leerimpact dat inspeelt op jouw business KPI’s? Neo Learning stippelt met plezier en passie een relevante route uit voor jouw departement of bedrijf. Contacteer ons nu.

Meer weten? We helpen je graag verder! Contacteer ons voor een afspraak of een demo.

Contacteer ons