de geheimen van big data

Eind 2017 neemt Brussels Airport Company een interactieve onlineopleiding in gebruik die ontwikkeld is door Neo. Alvorens interne en externe technici de schachten en ondergrondse kokers betreden, zullen ze de e-learning moeten volgen. Daardoor zullen ze veiliger werken wanneer ze een controle, onderhoud, herstelling of vervanging moeten doen van de technische voorzieningen in de kokers en schachten.

De technische voorzieningen voor water, elektriciteit, datacommunicatie en ventilatie op de Belgische nationale luchthaven huizen in schachten en een ondergronds gangenstelsel van twintig kilometer lang. De kokers zitten onder het tarmac en de gebouwen die Brussels Airport Company in beheer heeft. De kabels liggen niet bovengronds om de activiteit op de luchthaven niet te verstoren als er werken zijn. In sommige kokers kan je staan, in andere niet.

Bijna dagelijks betreedt een interne technicus van Brussels Airport of een externe van een servicebedrijf zo’n koker of schacht. Dat kan van korte duur zijn, zoals bij het noteren van een meterstand, maar een interventie kan ook gespreid zijn over enkele dagen en zelfs weken. Een honderdtal interne en externe technici moeten regelmatig de kokers en schachten in.

verschillen

Hun opleidingsniveau is niet altijd gelijk. Ook de wetgeving en terminologie over het betreden van besloten ruimtes is niet overal ter wereld dezelfde. Er waren de laatste jaren geen calamiteiten, maar de preventiedienst van de luchthaven kreeg signalen dat niet iedereen even goed voorbereid was om een besloten ruimte in te gaan en bij een eventuele calamiteit juist te handelen. Brussels Airport koos er dan ook voor om een verplichte e-learningcursus in te voeren.

Voor de ontwikkeling daarvan koos Brussels Airport voor Neo, dat in het selectieproces aantoonde met een heel open vizier te werken. “Ze voeren niet blindelings uit, maar denken met ons mee”, zegt Marc Hoppenbrouwers, die de preventiedienst van Brussels Airport leidt. “Neo heeft met ons eerst de inhoud bepaald. Ze konden zich goed inleven in een preventieadviseur, wilden de kokers en schachten zien en stelden vele vragen. Daardoor gingen we kritisch nadenken over procedures en terminologie die we zelf vanzelfsprekend vonden, maar niet noodzakelijk waren voor de doelgroep.”

Toetsen

“Neo had het idee om met 360 gradenfoto’s de kokers en schachten van binnenuit te tonen, zodat technici die al gezien hebben vooraleer ze erin gaan. Beelden zeggen meer dan woorden. Op een halfuur werk je de tien scenario’s van de e-learning af. Na elk scenario toetsen we of je de boodschap begrepen hebt.”

“De boodschap is niet dat je het noodnummer moet kennen, maar dat je weet waar je het vindt. Belangrijker dan te weten wat het exacte minimumzuurstofniveau mag zijn, is wat je moet doen als het zuurstofgehalte om onduidelijke redenen te laag wordt. Je moet ook weten wat je moet doen als het display van een meter uitvalt, het waterniveau plots stijgt, als je gas hoort ontsnappen of een collega onwel wordt zonder dat je iets vreemds op de meters ziet. Door de e-learning weten we of je voorbereid bent. Indien niet, dan kom je de besloten ruimte niet in.”

Tempo

“Een ander voordeel is dat technici overal ter wereld de opleiding online kunnen volgen, in verschillende talen en in hun eigen tempo. De e-learning is voor iedereen eenduidig. Een klassikale opleiding gaat al eens een eigen leven leiden afhankelijk van de lesgever en het tempo ervan ligt vaak te hoog omdat het bepaald wordt door de gemiddelde leerling. Velen hebben het dan niet goed gesnapt.”

“Met de e-learning verkleinen we het risico op ongevallen”, stelt Marc Hoppenbrouwers. “Als er een probleem is, weten de veiligheidswachten –die de interventie buiten de kokers of schachten volgen– dat ze het snel kunnen oplossen met de technicus die erin zit. De veiligheid op en het imago van de luchthaven, de continuïteit van de activiteiten en de tevredenheid van de reizigers zijn de investering in de e-learning meer dan waard.”

“De demo’s van Neo hebben ons over de streep getrokken. Ze zijn snel tot de essentie van het onderwerp gekomen, vanaf de eerste ontmoeting. Dit heeft me overtuigd.”

Denis Dorbolo, Learning Technology Specialist aan de Proximus Corporate University (PCU)

“De voorbereiding van de e-learning deed ons kritisch nadenken over procedures en terminologie die we zelf vanzelfsprekend vonden.”

Marc Hoppenbrouwers, hoofd preventiedienst Brussels Airport Company